Sərgi bölmələri

 1. Günəş enerjisi
   
   
  • Günəş kollektorları və qurğuları
  • Günəş izləmə sistemləri
  • Günəş panellərinin istehsalı üçün texnologiyalar və xammal
  • Nəzarət avadanlıqları
  • Quraşdırma sistemləri və avadanlıqları
  • Günəş işığının konsentrasiyası texnologiyaları
 2. Günəş enerjisi
 3. Külək enerjisi
   
   
  • Külək turbinləri
  • Reduktorlar
  • Külək turbinlərinin quraşdırılması, istismarı və texniki xidməti
  • Enerjinin yığılması və saxlanması vasitələri
  • Külək dəyirmanının quraşdırılması üçün komponentlər
 4. Külək enerjisi
 5. Bioenerji
   
   
  • Biokütlənin yanması və fermentasiyası üçün avadanlıq və texnologiyalar
  • Biokütlənin hasilatı və istehsalı
  • Tullantıların çeşidlənməsi texnologiyaları
 6. Bioenerji
 7. Hidrogen enerjisi
   
   
  • Elektrokimyavi generatorlar
  • Elektroliz quraşdırmaları
  • Kriogen saxlama və qazlaşdırma sistemləri
  • Boru kəmərləri
  • Turbo genişləndiricilər
 8. Hidrogen enerjisi
 9. İstilik enerjisi
   
   
 10. İstilik enerjisi
 11. Hidroenergetika
   
   
  • Float, turbin və hidravlik güc generatorları
 12. Hidroenergetika
 13. Geotermal enerji
   
   
 14. Geotermal enerji
 15. Nüvə enerjisi
   
   
 16. Nüvə enerjisi
 17. Maşınqayırma və enerji avadanlıqları
   
   
  • Elektrik, istilik, qaz təchizatı sistemləri
  • Sinxron və asinxron mühərriklər
  • Generatorlar və kompressorlar
  • Konvertor texnologiyası
  • Transformatorlar
 18. Maşınqayırma və enerji avadanlıqları
 19. Elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
   
   
  • Güc elektronikası
  • Elektrik quraşdırma məhsulları
  • Paylayıcı qurğular, kommutator avadanlıqları
  • Kabellər, kabel məhsulları, naqillər, birləşdirici armatur məhsulları
  • Kabel və naqillər istehsalı və emalı üçün avadanlıqlar
  • Elektrik qurğuları üçün qoruyucu vasitələr
  • İzolyasiya məhsulları
 20. Elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
 21. Elektrik nəqliyyat vasitələri
   
   
  • Elektrobuslar və elektromobillər
  • Müxtəlif növ elektrokarlar
  • Enerji doldurma məntəqələri və avadanlıqları
 22. Elektrik nəqliyyat vasitələri
 23. İşıqlandırma. Enerji və resurslara qənaət edən texnologiyalar
   
   
 24. İşıqlandırma. Enerji və resurslara qənaət edən texnologiyalar
 25. Enerji obyektlərinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi
   
   
 26. Enerji obyektlərinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi
 27. Ölçmə və nəzarət sistemləri və vasitələri
   
   
 28. Ölçmə və nəzarət sistemləri və vasitələri
 29. Layihələndirmə və mühəndislik
   
   
 30. Layihələndirmə və mühəndislik
 31. Proqram təminatı
   
   
 32. Proqram təminatı

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN