Sərgi bölmələri

 1. Bank, hüquq və konsaltinq xidmətləri
   
   
 2. Bank, hüquq və konsaltinq xidmətləri
 3. Elektrik maşınları, cihazları və aparatları;
   
   
 4. Elektrik maşınları, cihazları və aparatları;
 5. Elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması vasitələri;
   
   
 6. Elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması vasitələri;
 7. Elektrik və istilik təchizatı sistemləri rejimlərinin idarə olunması;
   
   
 8. Elektrik və istilik təchizatı sistemləri rejimlərinin idarə olunması;
 9. Elektroenergetika sahələrində servis xidmətləri;
   
   
 10. Elektroenergetika sahələrində servis xidmətləri;
 11. Energetika sahəsində elmi-tədqiqat və layihə işləri
   
   
 12. Energetika sahəsində elmi-tədqiqat və layihə işləri
 13. Energetika sahəsində İT texnologiyaları;
   
   
 14. Energetika sahəsində İT texnologiyaları;
 15. Energetika texnologiyası və avadanlığı;
   
   
 16. Energetika texnologiyası və avadanlığı;
 17. Enerjiyə qənaət üzrə texnologiyalar
   
   
 18. Enerjiyə qənaət üzrə texnologiyalar
 19. Enerjiyə qənaət. Texnologiyalar, avadanlıqlar və materiallar. Enerji auditi
   
   
 20. Enerjiyə qənaət. Texnologiyalar, avadanlıqlar və materiallar. Enerji auditi
 21. Geotermal, külək, günəş, hidroenergetika və kiçik energetika;
   
   
 22. Geotermal, külək, günəş, hidroenergetika və kiçik energetika;
 23. Güc elektronikası, elektron və elektrotexniki element və komponentlər
   
   
 24. Güc elektronikası, elektron və elektrotexniki element və komponentlər
 25. Hidroenergetika, istilik energetikası, elektroenergetika və atom energetikası
   
   
 26. Hidroenergetika, istilik energetikası, elektroenergetika və atom energetikası
 27. İdarəetmə sistemləri, intiqallar. İşıq texnikası. Elektromontaj alətləri
   
   
 28. İdarəetmə sistemləri, intiqallar. İşıq texnikası. Elektromontaj alətləri
 29. İxtisaslaşdırılmış informasiya xidmətləri
   
   
 30. İxtisaslaşdırılmış informasiya xidmətləri
 31. Müasir növlü sintetik maye yanacağı;
   
   
 32. Müasir növlü sintetik maye yanacağı;
 33. Ölçmə, nəzarət, idarəetmə, o cümlədən avtomatik tənzimləmə cihazları və vasitələri
   
   
 34. Ölçmə, nəzarət, idarəetmə, o cümlədən avtomatik tənzimləmə cihazları və vasitələri
 35. Qaz təchizatı sistemləri, qaz avadanlıqları və alətləri
   
   
 36. Qaz təchizatı sistemləri, qaz avadanlıqları və alətləri
 37. Qazanlar, odluqlar, qazanxana və köməkçi avadanlıqlar, istilik mübadiləsi aparatları;
   
   
 38. Qazanlar, odluqlar, qazanxana və köməkçi avadanlıqlar, istilik mübadiləsi aparatları;
 39. Radiasiya təhlükəsizliyi və ekoloji təhlükəsizlik. Fərdi mühafizə vasitələri. Xüsusi geyimlər
   
   
 40. Radiasiya təhlükəsizliyi və ekoloji təhlükəsizlik. Fərdi mühafizə vasitələri. Xüsusi geyimlər
 41. Sənaye və kommunal-məişət energetikası;
   
   
 42. Sənaye və kommunal-məişət energetikası;
 43. Texniki vəziyyəti yoxlamaq üçün vasitələr
   
   
 44. Texniki vəziyyəti yoxlamaq üçün vasitələr
 45. Turbogeneratorlar, turbinlər, kompressorlar, köməkçi avadanlıqlar
   
   
 46. Turbogeneratorlar, turbinlər, kompressorlar, köməkçi avadanlıqlar

TƏRƏFDAŞLAR

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN